Bendruomeniškiausia Vilkijos miesto biblioteka

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkijos padalinys išsiskiria ryškiu vaidmeniu kuriant prasmingus bendruomeniškus santykius Vilkijos mieste, padedančius plėtoti bibliotekos veiklas ir mažinančius gyventojų kultūrinę izoliaciją. Vilkijos m. gyvena arti 2000 gyventojų iš kurių 439 yra bibliotekos vartotojai. Dirba vyr. bibliotekininkės – J.Bačėnienė (etatas)ir L. Baltiejienė (0,5 etato). Patalpos pritaikytos šiuolaikiškai veiklai ir gyventojų poreikiams. Biblioteka kartu su bendruomene, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendina įvairius  kultūrinius, socialinius projektus, skelbia akcijas, konkursus, buria knygų mylėtojus, krašto kultūros paveldo puoselėtojus, turi įvairių tradicijų, yra socialiai atsakinga ir tuo prisideda prie Covid-19 neigiamos situacijos mažinimo bendruomenėje.

Biblioteka – bendruomenės lyderis. Vykdydama kultūrinę ir projektinę veiklą, biblioteka nuolat bendradarbiauja su Vilkijos miesto seniūnija, Vilkijos kultūros centru, Vilkijos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centru, ugdymo įstaigomis, Vilkijos labdaros ir paramos fondo „Nemuno vaikai“ bendruomene, bendradarbiaujama su kitomis rajono bibliotekomis, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos Vilkijos filialu ir kitomis organizacijomis, kokybiškai atliepia į jų poreikius.

Vienas iš svarbių bendruomenei  projektų, kuriame biblioteka dalyvauja nuo 2019 m. kaip Vilkijos seniūnijos bendrapartnerė yra „Šiuolaikinė seniūnija“- projekto „Kaunas -Europos kultūros sostinė 2022“ dalis. Projekto dalyviai, siekdami įprasminti ir išsaugoti miesto savitą istorinę atmintį bei formuoti šiuolaikinę miesto tapatybę, skatinti didžiuotis savo gyvenama vieta, kartu su bendruomene sukūrė Vilkijos miesto meninį žemėlapį ir gatvės meno Vilkijoje planus. Kuriant žemėlapį pasinaudota bibliotekos turimais ištekliais, darbuotojos rinko žmonių atsiminimus, aiškinosi gatvių istoriją. Žemėlapio maketas yra bibliotekoje. Bendradarbiaujant su menininku –grafiku E. Rudinsku sukurtas bibliotekos logotipas, knygos skirtukai, padėkų šablonai, kuriuos biblioteka naudoja reprezentacijai, bei kitomis progomis. https://kaunas2022.eu/2019/12/10/specialiai-sukurtas-vilkijos-istorinis-meninis-zemelapis-ikvepe-vilkijiecius/

Bibliotekos ryšiai už miesto ribų. Gražus bendradarbiavimas su Kauno įgulos karininkų ramove vyksta nuo 2009 m., kurio tikslas skatinti jaunimą tapti Lietuvos patriotais ir domėtis savo šalies istorija. Vyr. bibliotekininkė J.Bačėnienė yra Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos valdybos narė. Bendradarbiaujant  bibliotekoje rengiami susitikimai jaunimui ir jų tėvams su Lietuvos kariuomenės kūrėjais, kariais savanoriais, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariais, kurie ugdo jaunimo patriotinius jausmus, pilietiškumą skatina ir mylėti savo kraštą, dirbti gražius darbus, gerbti savo artimus ir siekti užsibrėžtų tikslų. Vilkijos m. vyr. bibliotekininkės skatina bendruomenę dalyvauti Viešosios bibliotekos kultūriniuose projektuose. 2020 m. Vilkijiečiai dalyvavo projekto „Kultūrinės slinktys Kauno rajone“ renginiuose  ir protmūšyje. Vasaros skaitymo iniciatyvas ir kūrybinį užimtumą  biblioteka organizuoja  vaikų vasaros stovykloje „Saulėgrąža“ Ivaniškių kaime, Kėdainių rajone,  nes  čia poilsiauja ir Vilkijos m. vaikai. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/6157-kovo-11-osios-paminejimas-vilkijos-bibliotekoje https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/6423-kulinarine-kelione-su-rimvydu-lauziku

 Aktyviausia bendruomenės dalis susitelkia bibliotekoje veikiančiuose klubuose -vaikams „Išminčiai“, suaugusiems „Paradigma“. Klubiečiai yra aktyvūs kultūrinės veiklos bei skaitymo  akcijų dalyviai ir populiarintojai. Klubo veikloje dalyvauja  keletas mokytojų, kurie skiria daug laiko paauglių knygų skaitymui ir savo pavyzdžiu skatina skaityti moksleivius. Susitikimuose aptariamos naujai gautos knygos, nariai prisideda prie knygų gražinimo iš užmaršių skaitytojų. Klubų nariai dalyvauja Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skelbiamuose konkursuose bei projektuose. Vilkijos m. biblioteka kartu su klubo nariais, seniūnija ir kultūros centru nuo 2010 metų rengia piešinių ant grindinio šventes, „Dovana Kauno rajonui“ 2020 m. buvo jau dešimtoji. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2878371848884040&id=484522554935660

 Rūpinamasi Vilkijiečių vaikais. Užtikrinti turiningą ir saugų Vilkijos vaikų užimtumą jų vasaros atostogų metu iniciatyvos ėmėsi biblioteka, įkūrusi stovyklėlę „Knygų vilkiukai“. Tai švietėjiška –pramoginė stovykla, kurioje stovyklautojai per dieną turėjo po tris skirtingus užsiėmimus. Stovyklos metu vaikai daug skaitė, dalyvavo įvairiose meninėse edukacijose, aplankė Vilkijoje partizanų žuvimo vietą, Vilkijos gaisrinę, Vilkijos miesto seniūniją, A. ir J. Juškų muziejų, kėlėsi per Nemuną keltu „Vilkynė“ ir kt. Tėvai ir seneliai dėkojo už vaikų įdomiai ir linksmai praleistą laiką stovykloje. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/6364-vaiku-vasaros-uzimtumo

Vilkijos m. biblioteka – mokymosi ir skaitmeninio raštingumo ugdymo centras Vilkijos miesto bei aplinkinių seniūnijų (Padauguvos , Liučiūnų, Saulėtekių, Daugėliškių) gyventojams. Vyr. bibliotekininkė J.Bačėnienė projekto „Prisijungusi Lietuva“ lektorė 2020 metais skaitmeninio raštingumo apmokė 68 gyventojus. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ parengė filmuotą medžiagą, kurioje Vilkijos miestelio gyventoja Rasa Šimkevičienė pristatė nėrinių raštų įvairovę -atkūrė autentiškus 1912–1958 m. Kauno rajono Vilkijos krašte nunertus raštus. https://www.prisijungusi.lt/naujienos/kaip-biblioteka-ir-skaitmeninio-rastingumo-mokymai-paskatino-mesti-zalingus-iprocius/

Biblioteka – atliepia į skirtingų žmonių grupių socialinius poreikius. Nuo 2009 m. vyksta glaudus bendradarbiavimas su Vilkijos neįgaliųjų sąjunga. Bibliotekoje rengiamos jų rankų darbų parodos, kai kurie nariai tapo pastovūs bibliotekos skaitytojai, dalyvauja bibliotekos renginiuose. Bibliotekininkės rengia nesudėtingas edukacijas  neįgaliesiems, jų pageidavimu vykdomos maisto gaminimo edukacijos ir kt.  Nuotoliniu būdu organizuota akcija  „Aš ir Tu – tai MES“ skirta Tarptautinei žmonių su negalia  dienai. Tradicija tapusi „Gerumas šildo akcija“, kurią Vilkijos m. biblioteka vykdo bendradarbiaujant su LBD Kauno rajono skyriumi, skirta Vilkijos Nemuno krašto laikinųjų vaikų globos namų auklėtiniams. Šį kartą ji vyko nuotoliniu būdu, surengiant edukaciją apie Kalėdų papročius „Pasigaminti kalėdinį vainiką“.

Biblioteka bendruomenę skatina dalintis savo kūryba. Atrasti įdomius krašto žmones ir juos pristatyti bendruomenei, dar viena bibliotekos veiklos sritis. Bibliotekoje surengta tautodailininkės Br. Šiaulė (visų vadinama raganaite) kūrybos darbų paroda, ji dalyvauja vaikų užimtumo vasaros stovykloje ir veda edukacijas. Lauko erdvėje prie bibliotekos buvo surengta R. Šimkevičienės pagalvėlių paroda „Raštų ramybė“, kuri priminė tarsi senovišką skalbinių džiaustymo tradiciją. Miesto bendruomenei buvo pristatyta fotografės A. Pažereckaitės paroda „(Ne)Tobula“, V. Smakausko „Naujai atrastų XIX a.“ piešinių paroda, „Molinių lietuvaičių“ paroda, surengta kraštietės I. Firavičienės siuvinėjimo kryželiu darbų paroda.

Geriau pažinti savo krašto istoriją, biblioteka kartu su seniūnija, kultūros centru  kas metai organizuoja Europos žydų kultūros dienas. Vilkija – tai miestas, kuriame  gyva žydų kultūros atmintis. Aplankomi Holokausto aukų kapai Jaučakių miške, renkama kraštotyrinė medžiaga.

Bibliotekos žinomumas ir darbuotojų įvertinimas. Vilkijos m. biblioteka vykdo aktyvią komunikaciją ne tik tarp bendruomenės, bet ir su išoriniais parneriais. Panaudojant socialinius tinklus perduodama aktuali informacija apie knygas, renginius, edukacijas, vykdoma nuveiktų darbų sklaida. Biblioteka turi virš 700 facebook sekėjų. https://www.facebook.com/Vilkijos-miesto-biblioteka-484522554935660/.

Vilkijos miesto bibliotekininkės J.Bačėnienė ir L.Baltiejienė atlieka svarbią kultūrinę  veiklą  savo bendruomenėje, yra kūrybingos, nes nuolat mokosi, turi vietos valdžios ir bendruomenės palaikymą, jų darbas yra vertinamas, ir skatinamas.

Direktorė I. Stančiauskienė