Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Partnerysčių biblioteka

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuojamame viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijų konkurse mūsų biblioteka laimėjo Partnerysčių bibliotekos vardą. Džiaugiamės šiuo reikšmingu įvertinimu, didžiuojamės garbingu apdovanojimu ir žmonėmis, kurių kruopštaus ir nuoširdaus darbo dėka ši nominacija atkeliavo į Ignaliną.

Biblioteka siekdama išsikelto tikslo – būti inovatyviu bendruomenės traukos centru, puoselėjančiu skaitymo kultūrą, mažinančiu sociokultūrinę atskirtį, dalyvaujančiu mokymosi visą gyvenimą procese, kuris suteikia galimybes pokyčiams, užmezgė ne vieną naują pažintį su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, plėtojo ir tvirtino ryšius su esamais ir naujais partneriais Ignalinos rajone, Utenos regiono bibliotekomis.

2020 metai buvo ne tik iššūkių, pandemijos, bet ir gražių bendrų veiklų įgyvendinimo, naujai susikūrusių partnerysčių, naujų planų kūrimo metai.

2020 m. Ignalina tapo pirmąja Lietuvių kalbos dienų sostine.  Bendrų veiklų įgyvendinimui buvo suburtas gražus, skirtingų įstaigų kolektyvas, į kurį įsitraukė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, jos pirmininkas A. Antanaitis, programų koordinatorė V. Ragaišienė bei Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla, Ignalinos krašto muziejus, Ignalinos gimnazija, o biblioteka tapo pagrindiniu šiai progai skirtų renginių centru. Bibliotekoje šventiškai atidarytos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos tyrinėtojai skaitė pranešimus apie kalbos aktualijas, pristatė ypatingą parodą „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, kurioje rankomis liečiami eksponatai pasakojo apie svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindino su lietuvių kalbos istorija,  parodė  jos savitumą, išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste. Simboliška, kad Lietuvių kalbos dienų renginiai savo kelionę pradėjo būtent čia, ryčiausiame Lietuvos krašte. Krašte, kuriame  net ir carinės Rusijos, lenkų okupacijos metais vyravo ir išliko lietuviška dvasia, veikė šv. Kazimiero ir „Ryto” draugijos, buvo įkurtos daraktorių mokyklos, veikė knygnešiai. Per visą Lietuvių kalbos dienų sostinės laikotarpį  įvyko daug bendrų renginių, kurių metu aptartos lietuvių kalbotyros knygos, organizuotos parodos, virtuali viktorina, filmo peržiūra, klausytasi lektorių skaitomų panešimų.

Pandeminė situacija pakoregavo suplanuotus renginius su Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. Uždraudus organizuoti renginius ir žmonių susibūrimus buvo nuspręsta bendrus renginius perkelti į virtualią erdvę. Vietoj gyvų susitikimų buvo sukurta virtuali keturių ciklų edukacinė programa „Kvietkeliais išrašysiu“. Bendro darbo dėka sukurtos ir plačiai transliuotos edukacijos: Lietuvių tautinis kostiumas, Vengrų tautinis kostiumas, Vokiečių tautinis kostiumas.

Bendradarbiaujant su Utenos regiono bibliotekomis sėkmingai įgyvendinti du stambūs kultūrinės edukacijos projektai – „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ ir „Būkime pažįstami“. Jie aprėpė Utenos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Visagino teritorijas. Glaudūs partneriški ryšiai su VŠĮ „Meno bangos“ sudarė sąlygas įgyvendinti kūrybines iniciatyvas, organizuoti susitikimus su įvairių meno sričių atstovais. Visų projektų partnerių dėka buvo pilnai įgyvendintos suplanuotos veiklos.

Projekto „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“, kurio partneriais buvo Ignalinos dekanatas, Salako, Kirdeikių ir Labanoro bažnyčios, Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla, Linkmenų, Visagino bažnyčių chorai, Ignalinos krašto muziejus, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Ignalinos r. Didžiasalio moterų ansamblis „Vėtrungė“, Ignalinos bažnyčios Šlovinimo grupė,  Videniškių bažnyčia ir vienuolyno muziejus, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, UAB „Ignalinos televizija“, UAB „Nauja vaga“, VšĮ „Mūsų Ignalina“, Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, Utenos, Zarasų, Molėtų bibliotekos, metu vyko švietėjiškos paskaitos, pažintinės išvykos, edukaciniai užsiėmimai, sakralinės muzikos valandos, bibliotekininkų surinktos kraštotyrinės medžiagos bei parodų pristatymai netradicinėse erdvėse. Viso projekto metu organizuoti 28 renginiai, sukurtas ir viešai prieinamas 42 minučių trukmės filmas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“.

Projektas „Būkime pažįstami“, skirtas vaikams, bendroms veikloms ir naujoms pažintims į būrį sukvietė Utenos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Visagino viešųjų bibliotekų jaunuosius skaitytojus. Jie vyko vieni pas kitus susipažinti, bendravo, žaidė, kartu dalyvavo organizuotose edukacijose, o vaikų literatūros skyrių specialistai turėjo galimybę susitikti, pabendrauti, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Prieš metus įkvėpta sėkmingai įgyvendinamo projekto ir jo puikių rezultatų, biblioteka žengė dar vieną žingsnį – sukūrė Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, Ignalinos trečiojo amžiaus universiteto konsorciumą ir pradėjo „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Sociokultūrinės atskirties mažinimas Ignalinos rajone, remiantis Italijos patirtimi“ įgyvendinimą. Jį įgyvendinant siekiama susipažinti su skirtingų kultūros, vietos savivaldos įstaigų, bendruomenių, trečiojo amžiaus universitetų veiklomis Italijoje, aktyvinti konsorciumo narių bendradarbiavimą kultūros ir mokymosi visą gyvenimą srityse Ignalinos rajone, įvertinti Italijos viešojo sektoriaus ir bendruomenių potencialą, siejant jį su Ignalinos rajono kultūros ir savivaldos įstaigų patirtimi ir problemomis, pritaikyti naujas iniciatyvas rajono įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse, gerinant kultūrines paslaugas, teikiamas vyresniems kultūros vartotojams. Projekto partneriai Italijoje HumaCapiAct (Turino miestas) ir Gioventù in riSalto (Soverato miestas). Šio projekto veiklos dar tęsiasi, bet jau parašytas ir pateiktas vertinimui naujas projektas su Gioventù in riSalto (JUMP asociacija).

Užmezgėme pažintį su panašaus dydžio kaip Ignalinos rajonas Slovėnijos miesto Šmarje pri Jelšah biblioteka. Kartu kūrėme ir rašėme projektą „Legendų ir liaudies pasakų svarba socialiniam suaugusiųjų besimokančiųjų reaktyvavimui įveikiant „Covid-19“ padarinius“ (trumpinys „Stories make life better“). Į šį projektą įtraukėme jau mums pažįstamus partnerius iš Čekijos Prachaticės bibliotekos. Projekto kūrimo laikotarpiu sutarėme, kad visai projektinei veiklai vadovaus Slovėnijos partneriai, todėl vertinimui projektas buvo pateiktas Slovėnijoje. Džiugu, kad bendras mūsų darbas buvo įvertintas teigiamai ir projektui skirtas finansavimas.

Biblioteka, anksčiau laikyta šventu ir tyliu knygų archyvu, šiandien yra visuomenės kultūrinio gyvenimo židinys su naujomis technologijomis ir veiklomis, bendradarbiaujanti su įvairiausiomis organizacijomis, tiesianti pažinimo tiltus tarp skirtingo amžiaus, išsilavinimo, gebėjimų ir poreikių turinčių žmonių.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė