LSVBA tarybos ir LRS kultūros komiteto posėdis

Š.m. gegužės 4 dieną Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje LSVBA taryba susitiko su LR Seimo kultūros komitetu aptarti aktualias savivaldybių viešosioms bibliotekoms problemas. Kalbėta apie  lėšų dokumentų fondo komplektavimui stygių, nuoseklaus darbuotojų atlyginimų didinimo poreikį, bibliotekų vadovų kadencijų, specialistų rengimo, bibliotekų projektų teikimo kultūros tarybai klausimais.

Asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė pristatė komiteto nariams Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų tinklą, pozityvius pokyčius modernizuojant infrastruktūrą, paslaugų gausą ir įtaką gerinant visuomenės pasitikėjimą bibliotekomis ir jų specialistų kompetencijomis. Viešosios bibliotekos, kaip atviros ir aktyvios bei kūrybiškos institucijos, gali pagelbėti Valstybei įgyvendinti prioritetus ir strateginius tikslus, skleisdama žinią gyventojams. Bibliotekos ypač stiprios ir reikalingos stiprinant gyventojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus, sėkmingai vykdytos „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.

Komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis pasidžiaugė, kad viešosios bibliotekos savivaldos viešojo sektoriaus infrastuktūroje turi neabejotiną autoritetą ir sugebėjo išlaikyti paslaugų tinklą. Per knygą, informaciją, technologijas einama į žmones. Komiteto nariai Stasys Tumėnas, Robertas Šarknickas, Kęstutis Vilkauskas, Kristijonas Bartoševičius taip pat akcentavo bibliotekų sektoriaus matomumą ir reikalingumą, džiaugėsi diskusija. Išsakyta nuomonė, kad specialistų trūkumo problema yra opi, reikalauja  valstybinio matymo ir veiksmų, įtakojant universitetines programas. Ne paskutinėje vietoje  turėtų būti ir nuoseklus bibliotekų specialistų darbo užmokesčio didinimo procesas

Diskutuojant vadovų kadencijų klausimu buvo apsikeista nuomonėmis dėl socialinės įtampos savivaldoje skirtingai reglamentuojant biudžetinių įstaigų vadovų skyrimą į pareigas socialinio darbo, švietimo ir kultūros sektoriuose. Akcentuotas kompetencijų vertinimo aktualumas, apribojant galimą politinę įtaką. Įstatymas tobulintinas ir svarstytinas perspektyvoje visuose trijuose kultūros sektoriuose: kultūros centrų, muziejų ir bibliotekų.

Kultūros tarybos darbo ir sudėties klausimas, pasak Vytauto Juozapaičio, tampa vis aktualesnis. Progreso tikimasi numatomame forume, kurį organizuoja Kultūros taryba kartu su Kultūros ministerija š.m. gegužės 21 d.

Posėdžio pabaigoje vieningai sutarta, kad tokie susitikimai yra tikslingi ir naudingi, komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis pasisakė už tai, kad galima būtų susitikti ir dažniau. Posėdyje be LRS kultūros komiteto ir LSVBA asociacijos tarybos narių dalyvavo kultūros komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, biuro patarėja Deimantė Pukytė. Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė.

LSVBA informacija, Daiva Kirtiklienė, tarybos narė